Sirćetna kiselina

Posted by BM Logistic

Sirćetna kiselina

Formula: CH3COOH

Sirćetna kiselina najviše se koristi za proizvodnju anhidrida i organskih acetata, koji su dobra otapala i sirovine za proizvodnju polimernih vlakana. Primenjuje se u industriji kao sirovina, procesna hemikalija, reagens u tekstilnoj, kožnoj i papirnoj industriji, kao rastvarač, stabilizator, za tretman metalnih delova, u elektronskoj industriji. Koristi se i kao sredstvo za čišćenje industrijskih objekata i opreme, kao i za upotrebu u domaćinstvu, u laboratorijama.Koristi se u prehrambenoj, tekstilnoj i dr.industrijama. Primenjuje se kod tretmana vode u industrijskim pogonima, kao i u otvorenim i zatvorenim sistemima.

Dostupnost: IBC, bačva 200 litara, kanister 60litara.

In categories: Kiseline

BM Logistic doo Sarajevo

Sirovine za proizvodnju galenskih proizvoda (kozmetika, prirodni sapuni, ulja). Sirovine i hemikalije za industrije (pića i sokova, deterdženti i dezinfekcije, mliječna, metalna i Voda).


Sirovine za proizvodnju

Sirovine za proizvodnju galenskih proizvoda (kozmetika, prirodni sapuni, ulja). Sirovine i hemikalije za industrije (pića i sokova, deterdženti i dezinfekcije, mliječna, metalna i Voda).

Vama na usluzi

Svakom klijentu i partneru pristupamo na jedinstven način i time unapređujemo i usavršavamo naše usluge.

Ostvarite suradnju

Ostvarite suradnju sa nama na obostrano zadovoljstvo.

Kontakt

Kontakt putem upita, poziv: (+387 33 425 300, +387 61 06 06 06) ili lično na adresi: Igmanska bb, 71 320 Vogošća - Sarajevo.